Om föreningen

Föreningen startades 2005 av entusiastiska personer på stall Björngläntan och stall Kranglan som båda ligger strax utanför Nykvarn/Södertälje. Anna-Lena Berg blev föreningens första ordförande och resten av styrelsen bestod av stallgänget på Björngläntan och Kranglan. Klubben ville gärna ha tillgång till en ovalbana i närheten då de närmaste banorna då låg en bra bit bort Hemfosa, Häringe och Pösabanan. Lasse Af Klintberg kom då med förslaget att bygga en bana och Dís islandshästförening hängde på. I nuläget har Dís över 100 medlemmar och anordnar flera tävlingar varje år på sin hemmabana vid Ensta, Vårsta (utanför Tumba)

Stadgar för Dís Islandshästförening
 

Dís anordnar Föreläsning/ Clinic
den 22 mars kl.19.00 på Stall Zelus

"Håll hästen mjuk och smidig, så stretchar du din häst"
med Svante Larsson


Svante och hans fru Ann-Charlotte Larsson har tillsammans lång erfarenhet av att arbeta med hästar och att driva professionell verksamhet med hästar.
 
Svante har kunder i hela södra Sverige och arbetar med både proffsryttare och ryttare på hobbynivå.
Han är i grunden massage-terapeut med stretch och töjningstekniker på människa. Under årens lopp har han utvecklat och applicerat sitt kunnande på hästens kropp med stor framgång. Han har genom åren behandlat tusentals hästar och människor. Ibland bokar ryttare behandling av både sej själv och sin häst
Svante Larsson är erkänt skicklig, erfaren samt väl etablerad och behandlar varje år hundratals hästar kiropraktiskt med fokus på resultat i alla discipliner och över alla skikt. Målet är att nå maximal rörlighet, liksidighet, balans och avspänning hos hästen.
 
Låter detta intressant anmäl dig till medlem@disislandshastforening.se senast 1/3.
Anmälan är bindande och godkänd först efter erlagd avgift på 300:- för medlemmar i Dís och 325:- för icke medlemmar, i mån av plats.
Avgiften betalas till  Dís BG 5432-2631, märk betalningen "Svante".
Fika till självkostnadspris finns till försäljning under kvällen.
 
Välkomna!
 

Kurs Tävlingsteori 3-4 Mars

Tidpunkt 3-4 mars 2018
Arrangerande förening    Dis Islandshästförening
Kursansvarig:Alexandra Jörnegren alexandra.jornegren@hotmail.com
Kontaktuppgifter:Förrådsvägen 15, 141 46 Huddinge
Lärare: Anna-Lena Berg
Innehåll: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om tävling- och bedömningsmomenten i islandshästsporten.
Kursen ger dig kunskaper för att inneha domarsekreterare och sekretariatspersonalfunktion på tävling och mer kunskap om funktionärsfunktionen vid tävlingar. Du får lära dig de grundläggande kraven på en tävlingsarrangör och får goda kunskaper i tävlingsreglementet. Dessutom ger kursen orienterande kunskaper om bedömningsmetoder samt bedömning av de olika gångarterna.
Minimiålder: Ingen
Kursens omfattning: Två heldagar
Kursmaterial: Utbildningskompendium steg 1, FEIF Rules and Regulations och domarehandledning.

Medlemsavgift 2018


Har du glömt att betala medlemsavgiften för 2018?
Du har fortfarande någon vecka på dig att betala för att få första numret av tidningen ISLANDSHÄSTEN.
Ett mail gick ut från IdottOnline idag med påminnelse till dem som inte betaltat. Vet du att du inte betalat, men ändå innte fått något mail, kolla din skäppost, det kan ha hamnat där.
Om du ändå inte vet vad du ska betala kontakta medlem@disislandshastforening.se

Årsmötet 2018

Välkommen till
Dís Islandshästförenings Årsmöte
2018-02-18
Tid: kl.15.00-17.30
Plats: Östertälje Båtklubb, Dan Bergmans Väg 7

 
Vi bjuder på fika!
Meddela via mail om du kommer och om du har några matallergier, mailadress: medlem@disislandshastforening.se
Varmt välkommen!
 
Efter mötet får vi en föreläsning av
Åsa Nevander, på temat
”Att nå sina mål, såväl tävlingsryttare som fritidsryttare”

Balansräkning 2017
Resultaträkning 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av föredragningslista.
5) Fastställande av röstlängd för mötet.
6) Val av protokolljusterare och rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkneskapsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkneskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkneskapsår.
11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12) Ställningstagande till motioner inför riksårsmötet.
13) Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år.
14) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
15) Val av
föreningens ordförande för en tid av ett år.
vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
ombud till riksmöte samt suppleanter till dessa.
ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
16) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte var med i kallelsen till mötet.
Övrig fråga från styrelsen angående tävlingsgruppen
a) Huvudansvar för tävlingsgrupp
b) Ansvar för att jaga sponsorer vid tävlingar
c) Ansvar för att ta emot anmälningar inför tävlingar
d) Ansvar för att förbereda listor inför tävlingar
17) Övrig information.
18) Mötets avslutande.
Beslutanderätt tillkommer varje huvudmedlem inom lokalföreningen som uppnått 12 års ålder.
Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till årsmötet, att behandlas under övriga frågor, skall vara lokalföreningsordförande tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i lokalföreningen.
 

Välkommen!

Medlemsavgift 2018

Ett mail med betalningsinformation för medlemsavgiften 2018 är nu skickat till alla medlemmar från Idott Online.
Om flera familjemedlemmar har fått likadana mail bortse från kopiorna.

Medlemsavgiften för 2018 betalas till Dís BG 5432-2631 och är 525:- för seniorer, 250:- för ungdomar, 700:- för en familj boende på samma adress, 120:- för stödmedlemmar och 390:- för introduktionsmedlemmar. Skriv namnet på den eller de personen/-erna som betalningen avser, som referens.

Information finns också på Dís Facebooksida. Gå in och gilla den om du inte redan gjort det.

Har du inte fått något mail, eller har andra frågor är du välkommen med dem till medlem@disislandshastforening.se

Ovalbaneträning 8/11 Inställd

Då det inte har kommit in några anmälningar till i kväll (8/11) kommer inte banan att vara öppen för träning.

Föreningen öppnar Enstabanan för alla medlemmar vid två tillfällen under hösten:
måndagen den 9 oktober kl 18-21 och
onsdagen den 8 november kl 18-21.
Vid dessa tilfällen har du som medlem möjlighet att komma till banan och träna själv, ingen tränare kommer att finnas på plats. För anmälan och ytterligare information om parkeringsmöjligheter mm maila medlem@disislandshastforening.se .
Välkomna!
 

vill du utbilda dig till domare eller domarsekreterare?

Ta då vara på detta tillfälle. Du som medlem i Dís kan nu söka sponsring från föreningen för att få delar av utbildningen betald. Skicka ett mail till medlem@disislandshastforening.se för mer information och intresseanmälan. 
 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2017

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2017 kommer att hållas 24 september 2017 på Ensta ovalbana.
Tävlingen rids i finalform. För att kvala till finalerna krävs att du deltar i två godkända tävlingar innan den 4:e september. Rapportera dina resultat till stif.dm@gmail.com och betala anmälningsavgiften, 100:- till PG 833955-8, senast 8 dagar efter utfört "kval". Det är bara huvudmedlemmar i "Stockholmsföreningarna" som får delta på DM. Följ länken nedan för utförligare information.
Välkommen med din anmälan!
DM 2017 
 

eNKÄT OM RYTTARE OCH STYRKETRÄNING

Vi har fått förfrågan att vara med i en undersökning som utförs på Högskolan i Dalarna. Studien handlar om att undersöka ryttares beteende när det kommer till styrketräning samt vilken inställning ryttare har till styrketräning.
Deltagandet i studien är självklart helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan närmare motivering. Den information som deltagarna lämnar kommer att behandlas konfidentiellt.
De som utför studien skulle verkligen uppskatta om klubbens medlemmar kan delta.
Följ länken nedan om du kan tänka dig att vara med!
https://goo.gl/forms/BxDs7J47pUrEeC3E2


Nu äntligen är Licensystemet öppet
2017-03-31
Om du går till sajten  https://indta.se
Där så väljer du logga in, välj sedan ny användare och följ instruktionen.
Skulle det vara så att systemet inte vill hitta dig så beror det med största sannolikhet på att informationen i idrottonline inte är korrekt på nåt sätt. Systemet förutsätter 3 saker i IOL och det är att du har rätt roll samt att du har betalt avgiften och föreningens administrator har lagt rätt uppgifter vad gäller din betalning i IOL.
Väl inloggad så klickar du på ditt namn och sen är det ganska självförklarande.
Jag kommer skriva en mer utförlig instruktion med bilder som kommer läggas på SIF’s hemsida
Du kan råka ut för att du får ett certifikatsproblem , det verkar variera lite från dator till dator, jag skal ta upp det med utvecklarna under torsdagen,
men skulle du få det är det bara att välja avancerat och välja att besöka sajten ändå.
Likaså verkar det vara lite problem att köra via telefon,
i alla fall de inbyggda browsers som kommer med både iPhone och Android
fungerar dock bra med Safari på Ipad .Även detta en sak jag tar upp med utvecklarna under torsdagen.
Peter Stålhammar

Information om medlemsavgiften

Nu är mail utskickat med information om betalning av medlemsavgiften för 2017.
Om du inte fått något mail kontakta medlem@disislandshastforening.se  så ordnar vi det. Om flera familjemedlemmar har fått likadana mail bortse från kopiorna. Det är ett helt nytt medlemsregister och vi är inte bekanta med alla funktioner än, så ursäkta om det är lite rörigt.

Vänliga Hälsningar
Annika Florén Granfalk
 

Klubbkläder

Har du tittat in på www.prima4you.se och sett hur mycket fina klubbkläder som det finns att beställa. Om inte gör ett besök på deras hemsida.
 


Hur är det att jobba i en föreningsstyrelse?

Att vara med och jobba ideellt i en styrelse är både roligt och givande. Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta: medlem@disislandshastforening.se

 

tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen är ett gäng duktiga medlemmar som fixar med våra populära tävlingar. Vill du också vara med?
Kontakta: tavling@disislandshastforening.se