Varför ska jag vara medlem?

Som medlem är du med och stödjer islandshästens utveckling i Sverige, såväl fritidshäst som tävlingshäst. Ditt bidrag betyder mycket för oss och vi välkomnar alla i gemenskapen runt vår fantastiska häst. Läs även mer om dina förmåner som medlem på
Svenska Islandshästförbundets hemsida
 

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem i Dís så maila medlem@disislandshastforening.se
Du blir automatiskt även medlem i Svenska Islandshästförbundet och får 5 nummer av tidningen Islandshästen hem i brevlådan. Medlem kan du bli på fler olika sätt, Senior, Junior, Familj, eller stödmedlem.


OBS!
Om du byter adress, telefonnummer eller mail så glöm inte att ändra dina uppgifter i det nya medlemsregistret IdrottOn Line www.idrottonline.se

Senior
Huvudmedlem från 18 år,tidningen Islandshästen ingår. 
525 SEK (varav Dís 125,- och SIF 400,-)

Introduktionserbjudande
Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren. Erbjudandet gäller endast nya och nygamla huvudmedlemmar boende i Sverige och är personligt. Det går ej att ansluta annan familjemedlem till detta medlemskap!
390 SEK (varav Dís 90,- och SIF 300,-)

Familjemedlem
Person knuten till Seniormedlem, 
boende på samma adress som senior huvudmedlem (ej introduktion) OBS endast en avgift oavsett hur många familjemedlemmar det finns i familjen.
700 SEK (varav Dís 150,- och SIF 550,-)

Junior
Huvudmedlem, barn och ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen ingår.
250 SEK(varav Dís 50,- och SIF 200,-)

Stöd
Du är huvudmedlem i någon annan förening
120 SEK (varav Dís 120,- och SIF 0,-)

Utland 
För utlandsboende, tidningen Islandshästen ingår, 515 SEK

Medlemskapet gäller per kalenderår, från januari till december. Tidningen Islandshästen kommer med posten och går inte att prenumerera på. Alla typer av medlemskap är berättigade till SIF arrangerade aktiviteter.